LAG støtte

Gelstedslagteren har fået støtte af LAG til investeringer i virksomheden. LAG midlerne udbetales af ministeriet for Fødevarer og Erhverv som administrerer midlerne fra EU Struktur  og investeringsfondene.

 

læs mere om EU’s støtte/landdistriktsprogram her